Сертификати

„Благоустройство-Студена” ООД притежава Сертификат за производствен контрол № 2032-CPR-19.81 издаден в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011 г. (CPR) за строителни продукти.

Всички наши продукти отговарят на следните стандарти:

EN 12620:2002+A1:2008

EN 13043:2002+AC: 2002 и EN 13242:2002+A1:2007

Със своя дългогодишен опит и експертност сме обезпечили с фракции, трошен камък и скална маса редица значими национални обекти в:

 • транспортната инфраструктура
  • автомагистрали
  • тунели
  • метро
  • скоростни пътища
  • пътища от републиканската пътна мрежа
  • летища
 • бетонови възли
 • асфалтови бази
 • ниско и високо строителство
  • жилищни сгради
  • обществено-обслужващи сгради
  • промишлени сгради
 • строежи от благоустройствената и енергийната инфраструктура
 • хидротехнически обекти
  • пречиствателни станции
  • водни цикли
  • водопроводи
  • канализации

и много други строителни обекти.