Нашите 

продукти 

“Благоустройство – Студена” ООД

Материали

Произвежданите от нас материали са от доломити и доломитизирани варовици и са подходящи за производство на бетон и битумни смеси, хидравлично свързани и несвързани смеси, строителни почви, сгради и строителни съоръжения, пътно и всякакво друго строителство.

От създаването си до днес ние сме реализирали над 10 милиона тона фракции, нефракциониран трошен камък и скална маса, внушителен обем постигнат с 20 годишен опит и безкомпромисно качество.

Видове материали

Фракции

Нашият основен стремеж е чрез предоставянето на комплексни решения да постигнем златното правило цена – висококачествен продукт.

„Благоустройство-Студена” е браншов лидер в добива и производството на инертни (добавъчни) материали от кариера Студена за района на София, Перник, Радомир, Дупница, Кюстендил, Самоков, Сливница, Драгоман, Костинброд и много други населени места от западна и югозападна България.

За производство на бетон, битумни смеси, хидравлично свързани и несвързани смеси за сгради, пътища и други строителни съоръжения

Стандарт:

EN 12620:2002 + A1:2008
EN 13043:2005 + AC:2005
EN 13242:2002 + A1:2007

За производство на бетон, битумни смеси, хидравлично свързани и несвързани смеси за сгради, пътища и други строителни съоръжения

Стандарт:

EN 12620:2002 + A1:2008
EN 13043:2005 + AC:2005
EN 13242:2002 + A1:2007

За производство на бетон, битумни смеси, хидравлично свързани и несвързани смеси за сгради, пътища и други строителни съоръжения

Стандарт:

EN 12620:2002 + A1:2008
EN 13043:2005 + AC:2005
EN 13242:2002 + A1:2007

За производство на бетон, битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи. 

Стандарт:

EN 12620:2002 + A1:2008
EN 13043:2005 + AC:2005

Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи. 

Стандарт:

EN 13043:2005 + AC:2005

EN 12620:2002 + A1:2008

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство

Стандарт:

EN 13242:2002 + A1:2007

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство

Стандарт:

EN 13242:2002 + A1:2007

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство

Стандарт:

EN 13242:2002 + A1:2007

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство

Стандарт:

EN 13242:2002 + A1:2007

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство

Стандарт:

EN 13242:2002 + A1:2007

Видове материали

Скални материали и скална маса

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство.

Стандарт:

EN 13242:2002 + A1:2007

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство.

Стандарт:

EN 13242:2002 + A1:2007

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство.

Стандарт:

EN 13242:2002 + A1:2007

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство.

Стандарт:

EN 13242:2002 + A1:2007

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство.

Стандарт:

EN 13242:2002 + A1:2007

За почви строителни, несвързани и хидравлично свързани смеси, пътни конструкции и други