Кои сме ние ?

„Благоустройство-Студена” ООД - компания с традиция

Нашият основен стремеж е чрез предоставянето на комплексни решения да постигнем златното правило цена – висококачествен продукт.

„Благоустройство-Студена” е браншов лидер в добива и производството на инертни (добавъчни) материали от кариера Студена за района на София, Перник, Радомир, Дупница, Кюстендил, Самоков, Сливница, Драгоман, Костинброд и много други населени места от западна и югозападна България.

Материали

Произвежданите от нас материали са от доломити и доломитизирани варовици и са подходящи за производство на бетон и битумни смеси, хидравлично свързани и несвързани смеси, строителни почви, сгради и строителни съоръжения, пътно и всякакво друго строителство. 

Фракции

За производство на бетон, битумни смеси, хидравлично свързани и несвързани смеси за сгради, пътища и строителни съоръжения

Скална маса

За почви, строителни, несвързани и хидравлично свързани смеси, пътни конструкции и други 

Трошен камък

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство

Качество със стандарт и сертифицирано производство

„Благоустройство-Студена” ООД притежава Сертификат за производствен контрол № 2032-CPR-19.81 издаден в съответствие с Регламент № 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011 г. (CPR) за строителни продукти. 

СТРАТЕГИЯ

Каква е нашата мисия?

Винаги сме имали ясна дългосрочна политика и амбициозни цели и затова през 2017 година след дългогодишния производствен опит приехме предизвикателството сами да реализираме своята продукция.

Нашият основен стремеж е чрез предоставянето на комплексни решения да постигнем златното правило цена – висококачествен продукт.